Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/281

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada. Cap. 9 En lo primer dia del mes de jener any mil ccclx, partim de la dita ciutat de Valencia, e anamnosen al loch del Puig ab totes les hosts nostres e ab tots los barons e cavallers e altres gents de cavall. E lendema partim del dit loch del Puig e anamnosen a Burriana. E per ço com Nos havem manades corts als catalans a Tortosa, partim del dit loch de Burriana e per nostres jornades fom a la ciutat de Tortosa, e lo cinquen dia del dit mes de jener. E en les dites corts proposam que haviem mester gran ajuda de nostres sotsmesos car la terra nostra se perdia de dia en dia e sens gran ajuda dels nostres sotsmesos nons podem deffendre. E tots aquells qui eren en les dites corts generals de Catalunya havien gran compasio de Nos qui som llur senyor natural, e esforçarense molt valentment e atorgarennos xvii comptes de moneda pagadors dins dos anys apres seguents, ab la qual ajuda, e primerament aquella de nostre senyor Deu, haguem compliment de moneda, e ab ço quens fo atorgat per los regnes Darago e de Valencia, quens basta en lo fet de la guerra, en tant quel rey dins hun any prop vinent, segons que en lo present libre dejus se comptara, perde tots sos regnes e fon de aquells despullats e foragitats, e Nos haguem cobrada la nostra terra quens havia tolta dels nostres regnes Darago e de Valencia, e era mes que tot Arago e tot regne de Valencia.
 E licentiades les dites corts partim de Tortosa lo vinten dia del mes de febrer apres seguent, e anamnosen al loch de sanct Mateu, hon estiguem vii dies; e replegam tota nostra gent per assetiar lo loch de Murvedre e cobrar los castells Dartana de Serra de Sogorb e de Torres, car tota aquella partida de terra era perduda ensemps ab Exerica e Therol e gran res tots los lochs de les nostres fronteres. E ades erem sobre lo setge de Murvedre, ades sobre los altres lochs dessus dits, tro que tot ho haguem cobrat, ço es, de Sogorb en ça vers Valencia. E finalment estiguem ultra vi mesos sobre lo setge de Murvedre, tro quel haguem es rete a Nos a certs patis ques tractaren entre Nos e lo prior de Sant Joan qui tenia la força e loch per lo rey de Castella. E Nos entram dins lo dit loch de Murvedre poderosament en lo xiiii dia del mes de setembre apres seguent, del dit any mil ccclxv. Y es cert que tenint nosaltres lo dit setge vengueren de la ciutat de Barcelona e de Mallorques moltes