Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/285

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


partida del seu thesor que havia en lo seu palau e fortalesa de la dita ciutat de Sibilia.
 E el recobrament de les dites terres e lochs nostres se feu en aytal manera, ço es, quel dit rey sabent la gran multitut de les gents darmes qui venien de les parts de França y encara la multitut de les nostres gents darmes qui aximateix estaven apparellats de entrar en Castella ensemps ab les dites companyies, per letres sues specials manava e pregava tots los seus servidors e homens darmes de la sua nacio, los quals havia leixats en les ciutats e lochs que tenia nostres en los regnes nostres de Arago e de Valencia, que de continent e sens tota triga venguessen a ell en les parts de Toledo, hon los havia gran mester per son servey, manantlos ab les dites letres a tots los dessus dits que destruissen e guastassen e metessen foch per tots los lochs e forces que desempararien; mas per ço com contra Deu no es saviesa de hom, Deu nols dona poder de fer damnatge als lochs que desemparaven, be que en algun loch fos assetiat, car les nostres gents qui son tan naturals a la nostra senyoria real, veent la destructio del dit rey, de continent se liuraren a Nos e a nostra senyoria, romanent, axi com vuy son e seran, si plaura a Deu, per tostemps. E Nos a pochs dies que haguem ardit del dit rey de Castella fuyt e deseretat de sos regnes anam al loch de Calatayu hon som rebuts per tots los habitadors del dit loch ab gran alegria, car eren exits de poder de senyor strany y eren tornats a llur propri senyor natural.
 E per ço com lo dit rey de Castella havia fet privilegi al dit loch de Calatayu a suplicacio dels jurats e promens del dit loch, atorgam e femlos privilegi que daquiavant fos es nomenas ciutat, alegrantse de privilegis que ciutat deu haver. E aximateix se rete a Nos Terol e per semblant manera los atorgam privilegi de ciutat. La vila de Daroca nos rete, be quen fos convidada per lo dit rey de Castella qui personalment hi vench ab totes ses gents, mas la dita vila se tench esforçadament axi com a bons servidors nostres: es ver que gran res dels altres de la dita vila foren stades preses e mal menades per lo dit rey; e per ço Nos egualamlos ab los dits lochs de Calatayu e de Terol, que tos la dita vila de Daroca ciutat, e de aquella honra en ça son stades e son vuy ciutats. Y es cert que en les