Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/337

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


 Pág. 
y marques de Cortola y del gran animo y esperança tengue lo dit rey en Pere en nostre senyor Deu qui miraculosament li ajuda de entrar en la ciutat de Valencia, sitiada ab gran potencia per lo rey de Castella y de la preso del noble don Bernat de Cabrera y del piados sermo que feu a la gent quil acompanyava de viurer y morir ab ell com tengues deliberat de combatrers cors a cors ab dit rey de Castella, qui li tornava fer la guerra injustament y com a mal Rey de mala vida. 261
Cap. . . . . . VII. — Qui tracta perquè 'l rey de Castella havia levat lo siti de Valencia, y de la tramesa li feu lo reyen Pere que tornas percombatres ab ell y nou accepta, ans anantsen ab la armada tenia en mar se cuyda negar. E com lo rey en Pere per pagar lo sou a la sua gent pres tot lor y argent de les esglesies ab licencia del bisbe de Valencia.
268
Cap. . . . . . VIII. — Qui tracta com lo reyen Pere feu dar mort a mossen Bernat de Cabrera e ana ab totes les hosts a socorrer Oriola en la qual lo rey de Castella qui era en la vila de Flix havia delliberat posar lo siti, y arribat alli lo rey en Pere, Nostre Senyor Deu permes quel dit rey de Castella sen torna y no gosa combatres ab lo dit rey de Arago qui li tenia ordenada tota la batalla desitjantse combatre ab dit rey.
270