Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/34

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


que ells li lliurarien la vila ab la conditio que aquells qui anar sen volrien, sen anassen lla hon se volguessen ab tot ço del llur. E axi fou fet e fermat.

 Cap. 24 Per la gran fam e destret que aquells de la dita vila sofferien no pogueren sperar lo dit terme, ans lo viii dia del mes de febrer del any mil trescents e xxiiii liuraren la vila al senyor infant, e tots los soldats qui hic eren sen anaren ab tot ço del llur en lo castell de Caller ab companyia de homens a cavall quel senyor infant los liura quils guiaren entro al dit castell. E com lo dit senyor infant fo en la dita vila, troba que noy havia vianda aquell dia.

 Cap. 25 Axi fo lo temps quel senyor infant stech en lo setge de la Vila de Esglesies, del temps quey posa lo dit setge, entro que la dita vila fou restituida o li fo retuda, vii mesos e x dies. En lo qual setge sofferi molts treballs de malalties de son cors e morts de vassalls e affrontes dels seus, quels donas ço que no havia, e assalts, e batalles dels enemichs. E tot aço sofferi perque pogues venir a fi daço quel senyor rey pare seu lo havia trames, pacientment e benigne e ab gran confiança de la misericordia de Deu.

 Cap. 26 Apres que hac stat dins la dita vila vii dies, parti de aqui per venir al setge del castell de Caller e jaqui aqui la senyora infanta entro ab cc homens a cavall qui sans, qui malalts, per guardar la vila. Emperò los richs homens nol volien seguir si nols fahia pagar e promeslos que no entraria en lo dit setge entro paga los hagues feta, si donchs gents stranyes no hi venien, perque hagues a socorrer a aquells qui hi eren; perquel covench romanir a un loch qui ha nom Selico qui es a quatre leugues del dit castell. E aqui stech viii dies e hac ardit del jutge de Arborea que quaranta e tres galeres e altres navilis molt de Pisans havien stats a Terranova ab moltes gents de cavall e de peu Tudeschs e altra gent, de que era cap e major lo noble En Manfre fill del comte Guido de Donoratico, lo qual era cosin germa del senyor rey En Jaume, fill de sa tia; e que les dites galeres e altres vexells havien levat cc homens a cavall de aquells qui eren a Terranova, per tal que