Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/37

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


Exemenez Durrea e den Benet de Boxadors e den Garcia Biscarra e de Royz Sanches Dayvar e daltres pochs. E liurada al dit en Benet de Boixadors, e no guardant la batalla, qui era tan gran, car ja eren morts dels enemichs mes de ccc homens a cavall, torna en la batalla, e altra vegada feri lo dit senyor infant primer e davant tots, e messe tant en mig dels enemichs, que nengu dels seus no li podien acorrer; e ell, axi com a leo e bon cavaller, apres que hac trencada una lança que portava, no guardant quels enemichs lo tenien en mig, qui eren molts, el feriren de spases; car solament en la gorjera hauia xix colps de spasa; el havien derrocat del cavall, e la sua senyera geya en terra als seus peus; mes mans a la sua spasa, qui ha nom Vilardell, e encontinent se venceren e començaren a fugir. E fon feta gran mortaldat entre aquells qui moriren ab armes e altres quis negaren en lo estany del castell en ques metteren moltes gents; axi que, fo estimat que moriren dels enemichs entorn mil e docentes persones entre de cavall e de peu; e aquells qui escaparen fugent metterense dins lo castell de Caller ab havol continent, com a gent vençuda, e forenne mes morts sino fos lo caure del infant, car aquells quil veeren caure se aturaren ab ell. Lo senyor infant en la venço dels enemichs se leva, e foli liurat lo cavall den Benet de Boxadors quil ayda a pujar, e leva la sua senyera, e ajustarense los cavallers, e ab alegria de victoria loant nostre senyor Deu; e costarense al senyor infant qui era stat fort colpejat e havia perduda molta sancb de una nafra que havia en lo polç, prop la orella dreta. E foren regonegudes les companyies, e trobaren que de les gents sues hi havien morts vi homens de paratge, entre los quals era lo noble Nalamany de Luna, e Fortaner de Binyech, e Gonçalo Ça-Corbella, En Sanarruja e vi homens de peu.

 Cap. 30 Apres que la batalla fon feta lo senyor infant sen torna en lo setge de Caller, hon fou reebut molt honradament e alegre; e troba quel noble En Francesch Carroç ab los homens de la mar havia barrejada la pola e la paliçada; en havia trets vexells que y havia; e hac penjat un hom de la geneta qui era fuyt de la batalla, que havia comptat en Vila Desgleyes, hon era la infanta, quel senyor infant era stat vençut e mort. E les galeres e altre navili dels Pisans com veeren llur