Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/38

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


host desbaratada, fugiren, salvat tro a deu galeres qui romangueren, que assaiaren de mettre viandes en lo castell e nou pogueren fer, car totavia los fo vedat.

 Cap. 31 Lo senyor infant, apres que aço fo stat, feu dreçar ginys, e feu murar e valejar tota la host, dins lo qual mur e val mes la esglesia e monastir de sant Sadorni, e trabuca lo dit castell dins lo qual havia molts ginys qui tiraven a la host e tots dies de mati e vespre era palatiç o batalla entre les gents de la host, axi de cavall com de peu, de ques seguien moltes nafres e morts; e per tal com los Sarts de tot lo regne de Caller apportaven viandes a la host, e per ço que no poguessen esser garrrejats, ordena lo senyor infant que cent homens a cavall stiguessen a la vila de Palma. E com aquells del castell veeren que en la partida del Capitá no podien res fer, feren un pont ab gran verdesca, e fo mes en lo pasatje de la aygua qui entra del estany en la mar, e puix a cavall e a peu, e aytantes hores com se volien, anaven en les viles de la curatoria de Nures, e aço nois podia esser vedat, car ells no havien de anar sinó x milles, e les gents del senyor infant havienne de anar mes de xxxv milles, car havien a vogir tot lestany; perque, lo senyor infant feu fer una verdesca en lo mija qui era de la mar al stany, a dues milles de sancta Maria Magdalena; en la cual continuament feu star deu galeres e lxxx homens a cavall e ccccc homens de peu; e de aqui avant null hom del castell no poch anar ne venir en la dita partida de Nures, de que foren fort destrets.

 Cap. 32 Apreslosenyor infant ordena que fos tramesa companyia de homens a cavall a Villa de Esglesies, que traguessen la senyora infanta dona Theresa de la dita vila, e la menassen al castell de Muntreal qui era del jutge de Arborea. E aço perquè les gents del senyor infant eren poques en la dita vila, e les gents del castell de Caller eren moltes, e que ab aquells de la vila no faessen algun pati. E forenhi tramesos cent cincuanta homens a cavall qui la dita senyoria menaren al dit castell. E lo dit En Manfre de Donoratico sabent, per spies que tenia en la host, que totes aquestes companyies ne fallien, un dissapte, en lo mes de abril, ab tot lo poder del Castell de