Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/39

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


Caller, de homens a cavall e de peu, en hora de mitg dia mentres les gents de la host, ço es, quels homens a cavall vengueren a la porta ques deya del Almiral, els homens de peu a la partida jusana, devers sanct Sadorni, tan soptosament, que abans foren als murs de la host, que null hom pogues esser muntat a cavall, salvant que alguns tancaren la dita porta, e la tengueren tant quey foren ajustats tro a xx homens a cavall de la gent del infant; e la donchs fo uberta la dita porta e molt bon hom quiy era a peu feriren en los enemichs y vencerenlos. E seguintlos en la fuita aucirenlos mes de ccc homens a cavall; e moriren de la part del infant dos cavallers, En Bernardi de Centelles e En Guillerm de Na-Muntaguda. E lendema aquells del castell demanaren treua per soterrar los llurs morts; e fonlos donada; e soterraren aquells que pogueren e dels altres foren omplits dos pous, ab terra quey fou gitada, per tal que no donassen pudor en la host.

 Cap. 33 En après lo dit Manfre demana ques pogues veer ab lo senyor infant, car era son honcle, cosin germa del senyor rey En Jaume. E lo dit senyor infant resposli: que ab ell nos veuria sens batalla. E puix seguis que al dit Manfre vench malaltia, de la qual mori. E en aquest temps pres se foch en la host, tan gran, que tota crema, e molt hom hi pres gran dan.

 Cap. 34 En la fi del mes de juny del dit any mil cccxxiiii vengueren en lo dit setge xx galeres que lo senyor rey En Jaume hi trames, de la qual cosa los enemichs foren molt esmahits, e començaren a parlar tractaments. E finalment fo així avingut: que ells liurarien totes les forses que te lo Comú en la illa de Sardenya e que tendrien lo castell de Caller en feu per lo senyor rey. E daço farien homenatge los ancians de Pisa per lo Comú. E fou fet, que a xii dies del mes de Juliol del dit any mil cccxxiiii lo senyor infant, ab alguns richs homens e cavallers, trames la senyera al dit castell, la qual entra honradament, e fou pujada e posada en la torra sobre la porta del Orifany. E altra senyera fou posada en lo campanar de la esglesia major del dit castell. E fou feta gran amistat entre les unes gents e les altres, que tots foren fets axi com a frares. E lo senyor infant ordena que En Benet de Boxadors cavaller