Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/42

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


pare se feu es segui en tal manera, ço es, que mort lo dit senyor rey En Jaume avi nostre, qui passa desta vida en lo segon dia del mes de Novembre del any de la incarnatio de nostre senyor Deu, mil trecents vint e set, que es commemoratio defunctorum, en la ciutat de Barcelona, e fou soterrat en la esglesia dels frares menors de la dita ciutat, vench lo dit senyor rey nostre pare de les parts de Arago per fer soterrar lo cors del dit senyor rey En Jaume. E fon portat e soterrat en lo monastir de Sanctes Creus, hon fon personalment lo dit senyor rey Nanfos, e gran res dels prelats, nobles e moltes altres gents notables de nostres regnes. E apres la dita sepultura, lo dit nostre pare sen torna a Barcelona, e feu als catalans ço que fer los devia, jurant llurs privilegis, constitucions e usatges e altres franqueses; e fo regonegut per rey e per comte de Barcelona.
 E fet aço anassen en Arago per coronarse rey, a la qual coronació assigna lo dia de Pascha en que corria el any de la incarnatio de nostre senyor Deu, mil cccxxviii. La qual coronatio se feu en la ciutat de Çaragoça en aytal manera, ço es, que lo dit senyor rey nostre pare feu de la sua ma xviii cavallers novells, tots nobles de sos regnes, dels quals fou lo primer don Jaume senyor de Xerica; lo segon fo lo fill del jutge de Arborea, lo qual jutge havia nom Huch, e lo fill havia nom Pere. Los altres xvi richs homens foren ordenats en aquell nombre segons llur honor y valor; los qual barons faeren tants cavallers novells, que entre tots muntaren en nombre de cent vuytanta cavallers novells. E lo dit senyor rey Nanfos tench festa general a tothom tres dies arreu, ço es, lo dissapte que fou vigilia de Pascha, e lo diumenge, e lo dilluns après seguents. E lo dissapte en hora foscant lo dit senyor rey parti de la Aljafaria de Çaragoça ab tots dits clxxx cavallers novells ab grans lums, qui stigueren cremant mentre ell passava, tro que fo a la esglesia de Sanct Salvador, hon los reys de Arago se acostumen de coronar. Davant lo dit senyor ana un carro ab v brandons molt grans, tro que fo en la dita esglesia. E stech lo dit senyor tota la nit en la esglesia axi com es acostumat, e lendema mati que era dia de Pascha, parti de la dita esglesia e fou manat a la Aljafaria, axi com es acostumat de rey coronat. E null hom aquell dia no cavalca, sino el noble En Ra-