Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/66

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


faemli processos justs e rahonables, e per complir los processos tremettem lo infant En Jaume comte de Urgell, frare nostre, ab los richs homens e ab los caballers de nostra mesnada, per combatre, assetiar e talar Exerica. E stant lo dit infant en lo setge, en aquel instant Nunyo Lopez de Tahust, qui era jurista, protesta al dit infant que ço que fahia, feya injustament, allegant los furs de Arago, com lo dit don Pedro era poblat a fur de Arago; e aqueste protestacio tengueren per justa los dits richs homens de Arago qui hi eren. E per ço no volgueren de allí avant anar a combatre lo loch de Exerica ne a ferhi dan algu per molt quels ho manas lo dit infant En Jaume; ans quaix a manera descarn anaven, quant lo dit infant feya tala, en una andana e a manera daqui caça conill o lebre, diens: que pus que lo fur no era servat a don Pedro, que bastava que acompanyassen la persona del infant que no rebes algun dan per enemics. E totes aquestes coses nos feu saber lo infant dessus dit a Valencia, car encara no eram partits. E Nos veent aço acordam de partir de la dita ciutat ab les hosts, per anar assetiar la vila de Exerica; e partint de Valencia, tenint nostre cami, anam a jaure a Murvedre, e partint de Murvedre, anamnosen jaure a les Alcubles cremant e talant la terra del dit don Pedro. E trobamles desemparades, e cremamho tot; e partim de les Alcubles, e anamnosen a jaure al loch de Pina, e los del loch reterense a Nos, e fonnos liurada la força; e lendema anamnosen al Toro e liurarennos lo loch e força encontinent. E allí vench a Nos de part de don Pedro ab letres sues de creença Perot Exemenez de Lombierre, e porta lo seu segell perço quens faes totes aquelles chartes e seguretat que fossen mester entre Nos e ell sobre lo tractament E Nos confiant que vengues lo dit Perot Ximenez ab veritat, aturamnos aquel dia al Toro e lendema, per ordenar ço que don Pedro de Exerica devia fer e complir a Nos e la seguretat que faria a aquells que demanava, ço es, En Bernat vezcomte de Cabrera, Jofre Gilabert de Cruilles nostre almirall, mossenyer Lop de Urrea nostre porter major, mossenyer Ferrer de Bella qui era nodriç del infant En Jaume nostre frare, Bertran Dez-vall scriba de manament de nostra casa, e Pere Dantist porter nostre, qui era stat mestre nostre descriura. E Nos, tramesos los desús dits, anamnosen a