Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/69

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


empero, per ço com era tan assenyalat hom en lo regne de Arago, habia a caber en los affers e tractaments que en lo dit parlament se feyen. E per ço com si tractava quel archabisbe de Çaragoça fos lunyat de Nos a mane dels dits legats del Papa, e aço no pot obtenir lo dit infant en Pere en lo dit parlament. Mas los dits legats, per lo poder que habian del Papa, veents quel dit Archabisbe volia esser senyor major en la nostra cort e no donava loch al dit infant En Pere, citaren lo dit Archabisbe de Çaragoça que dins sexanta dies primer vinents, comparegues devant lo Papa. La qual cosa ell feu. E en aquell parlament altres coses no si diffiniren. Mas fo acordat ques mudas lo dit parlament a la vila de Gandesa; empero, ans quel dit parlament se departis, don Joan Manuel, qui era vengut en la nostra cort per haver de Nos valença contra lo rey de Castella, proposa devant Nos e tot lo nostre consell, qui ladonchs hi era ajustat per raho del dit parlament, ens suplica, ens prega, que li faessem valença contra lo rey de Castella, com ell per algunes rahons justes li entenes a fer guerra. E Nos, oides aquestes paraules, duptam e no diguem res, ne algu de tot lo consell hi deya res, mas guardam lo dit infant En Pere, axi com aquell qui era antich de la casa de Arago, sperant que dell isques la resposta a ço necesaria. E lo dit infant conechho e respos e dix : — Don Joan Manuel, vos sots mon cunyat e mon amich, mas per tot aço no estare que no consell a mon senyor lo rey ço que sia honor de la sua corona, guardant de tot damnatge ell e sos regnes: e dichvos, que si a min creu, nous fara valença alguna, ne metra ne fara guerra per vos ab lo rey de Castella: e aquell consell que vos dariets al rey de Castella vostre senyor, vull yo donar al dit rey mon senyor. — E dites aquestes paraules, lo dit consell se leva, e res no si parla pus. E lo dit Joan Manuel veent que son fet no havia loch, partis de Nos e tornasen en Castella.

 Cap. 18 E Nos axi com era acordat, anam al parlament de Gandia, hon fo lo dit infant En Pere e tots los altres barons e prelats e diverses altres persones de nostre regne. E jatsia que al dit infant En Pere fos consellat per los dits legats del papa que no fos al dit parlament, dientli: que la sua anada seria a gran perill de sa persona per los Aragonesos qui y serien,