Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/70

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


per lo greuge que havien de la citacio feta a man sua per los dits legats al dit archabisbe; empero lo dit infant, gens per allo no sen estech, ans ell fo personalment en lo dit parlament de Gandesa, e aqui fo concordat e finat que los dits legats, axi com se segui, que de fet anassen al rey de Castella personalment per finar los affers de la dita reyna nostra madastre e de sos fills. E Nos partent del dit parlament de Gandesa anamnosen a Daroca, e aqui lo dit infant En Pere e diversos prelats e richs homens de nostres regnes foren. E axi mateix hi fo lo dit don Joan Manuel, lo qual lo dit rey de Castella ordena per part de la dita reyna nostra madastre, e lo dit infant En Pere ordenat per part nostra en los dits affers, axi com a persones communes. E apres molts tractaments e rahonaments los affers finaren en aço que la dita reyna nostra madastre torna en Arago, e hac posessio de totes les coses que li eran estades assignades per lo dot, e per sa cambra, per lo senyor rey nostre pare, e la manera perque fon concordat, que solament hagues les rendes planes, e a Nos romanguessen les juredictions altes e baixes. E al infant En Joan fon promes que Nos lo mettriem en possesio dels lochs de Burriana e de Castello e de Lira, per tal com li eren estats lexats per dit nostre pare en son testament. Encara fon promes a don Pedro de Exerica ferli deffinicio de tots excessos passats contra Nos comesos per les rahons dessus dites; e ell solta de la preso tots aquells dessus nomenats de nostre consell que havia presos ere tenguts ladonchs com Nos erem sobre Exerica, per raho del proces que li feyem, exceptat mossenyer Ferrer de Bella, qui era mort en la dita preso.
 E lo dit parlament dura del mes de juliol del any mil trescents trenta e set, que entram en la vila de Darocha, entro en lo mes de novembre apres seguent. E en aquell mateix mes partim de Darocha e anamnosen a Valencia. E com som en Valencia, la reyna nostra madastre cobra ço que havia acostumat de haver en temps de nostre pare, segons que en lo dit parlament de Daroca fo concordat. El infant En Ferrando aximateix ho tengue pacificament sens tot contrast, car al infant En Ferrando no li tolgueren res, perque no calech que lo hi tornassen.