Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/72

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


tot lo poble per les carreres, los uns daça, los altres della, qui hague de Nos gran goig, plorant e faent a Nos reverencia ab los colzes en terra, dientnos: — Senyor, nons vullats oblidar! — E anamnosen dret a la esglesia, tot lo poble e Nos ab ell ensemps, e aquells qui ab Nos eren entrats. Estants axi, ploram e estiguem per espay de una hora que no fem sino plorar, e ells ab Nos. E sobre aço haguem nostre acord que sen tornassem a Valencia per delliberar ço que en aço fer se devia, lo qual acord fo aytal que, en esmena de dits lochs de Borriana, de Castello e de Liria fossen donats al dit infant don Joan los lochs de Ellch e de Crivillen que tenia lo infant En Ramon Berenguer, e que al dit infant fos mes en penyora lo dit loch de Liria, e que li fos donat lo castell Corbera. E axis segui de fet, e romangueren los dits lochs de Burriana e de Castello e Liria, com la haguessem treta de penyora; e foren acabades totes les coses e questions que eren entre Nos e la dita reyna nostra madastre e sos fills. E apres lo infant En Pere ana en Castella refermar les convinences que eren entre Nos e la casa de Castella. E lo dit rey tench per ben feta la avinença de la reyna e de sos fills en la forma que feta era. E de aliï avant romanguem pacificament en la administracio de nostres regnes.

 Cap. 20 E fetes eacabadesles coses totes prop dites entrant lany de la lncarnacio de nostre senyor Deu, mcccxxxviii, segons ques costumat per los reys passats, faem demandes en los regnes e terres nostres per les despeses ques devien fer, per raho del nostre matrimoni ab la filla del rey de Navarra, que fo primer muller nostra e hac nom dona Maria, e fon dona de sancta vida e de gran honestat. E anamnosen en Arago e en lo mes de juliol del dit any la dita reyna devia venir a Nos qui erem en Çaragoça, e com fo en lo loch de Alago enmalalti aqui, e Nos speram tant la sua malaltia tro que fo mellorada. E ella mellorada, en lo dit loch de Alago prenguemla nupcialment per muller lo dia de Sanct Jaume. E donans la benedictio lo bisbe de Xalons qui era parent de la dita infanta. E apres partent del dit loch de Alago, venchsen a la ciutat de Çaragoça, hon li ton feta honor, axi com pertany a reyna e vench acompanyada de barons e de prelats e daltres gents, les quals pus hi hagueren retut llur deute, en les parts de Navarra e de