Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/75

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


e lo dit infant En Pere tornasen. E apres pochs dies lo rey de Mallorques vencsen en Barcelona, e com hi fo e hac acordat en si mateix de fernos lo dit homenatge, suplicans quens plagues que lo homenatge nos faes davant tot lo poble de Barcelona, qui ja per allo era ajustat en lo nostre tinell major de nostre palau, mas quel nos faes en la capella del dit palau. E Nos moguts de benignitat, atorgamliho; perque , en la dita capella feunos lo dit homenatge; empero, com lo dit homenatge nos feu, ell steeh de peus una gran estona, que nos volch aseure, demanantnos coxi, e al•legant que axi es acostumat de tot prince; e Nos sabent ya que ell havia en cor de allegarnos allo, femnos fer coxins de major forma e pus nobles quels altres coxins de la nostra cambra, e no ley voliem atorgar. Pero ell stant axi de peus, demanantnos coxi, haguem nostre consell sobre aço, e consellarennos que li donassem coxi; mas, no pas de aquells de la major forma, mas hu dels altres de la nostra cambra; e femlin posar hu. E lladoncs ell se assech e feunos lo dit homenatge. E aço fet, ell nos demana licencia que sen tornas, e Nos atorgamlali; e ell tornasen als comtats de Rosello e Cerdanya; e Nos romanguem en Barcelona, per raho del concili general que el archabisbe de Tarragona, ab tots los bisbes e prelats de la sua provincia, tenia en Barcelona, a instancia e requesta nostra per alguna ajuda que voliem dells.

 Cap. 24 E ans que lo dit rey de Mallorques partis de Barcelona, fon feta translacio de la verge sancta Eulalia, cors sanct de Barcelona. E fon feta en lo segon diumenge de juliol del any de nostre senyor Mil cccxxxix. E forenhi presents Nos e lo dit rey de Mallorques, e un cardenal appellat lo cardenal de Rodes qui era vengut a Hespanya per legat del pare sanct, e los infants En Pere e En Ramon Berenguer honcles nostres e lo infant En Jaume frare nostre. Aquest infant en Jaume renuncia a la primogenitura com es desus en la hystoria del rey en Jaume segon pare seu contengut el infant don Ferrando frare del dit rey de Mallorques, e la reyna dona Maria muller nostra, e la reyna dona Elicen relicta del senyor rey En Jaume avi nostre, e la reyna de Mallorques germana nostra, e lo archabisbe de Tarragona e gran res dels bisbes e prelats de