Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/76

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


nostres regnes, e molts e diversos barons e cavallers e altres qui eren ajustats en Barcelona per raho del dit concili. La qual festa fo feta molt solemnement; e fon feta la dita translacio en aytal forma que Nos e lo dit rey de Mallorques, e lo dit cardenal e archabisbe e bisbes, portam lo dit cors sanct en nostres mans, e dessus estava un pali lo qual portaven diversos prelats e barons e altres. E exints de la Seu anam a la processio tro a la esglesia de nostra dona sancta Maria de la Mar; e apres tornam a la Seu, e lo dit cors sanct fo mes en la tomba de la sua capella deyus el altar de Sancta Creu, hon huy esta, la qual translacio o proces fo axi maravellosa e solemne que quaix creure nos poria. E convidam aquell dia tot hom honrat que fos en nostra cort, e menjaren ab Nos lo dit cardenal, rey e reynes, comtes e comteses, e altres de la nostra casa real e archabisbes e bisbes; axi que som en una solemne taula justats en nombre xxi. E en les altres taules foren molts en nombre de comtes, vezcomtes, nobles e cavallers, car en aquell temps encara no susava menjar cavaller algu ab Nos.

 Cap. 25 Apres algun temps feta la dita translacio, Nos stants en Barcelona acordam de anar a la ciutat de Leyda, hon foren lo archabisbe de Çaragoça e lo infant En Pere e altres diverses barons e cavallers, e aqui fon fet e tractat lo matrimoni de la infanta dona Joana filla del senyor rey En Jaume avi nostre e sor del dit infant en Pere ab En Lop de Luna. E axi mateix fon feta avinença e concordia entre lo dit infant En Pere e lo dit archabisbe de Çaragoça, per raho de alguna ingratitud e discordia que havia entre ells. E apres tornamnosen en Barcelona. E stants Nos en la ciutat de Barcelona, pensants e veents que papa Benet, qui ladoncs era, nons volia pus allargar del homenatge que ferli deviem per lo regne de Sardenya e de Corsega, haguem anar en Avinyo; e partim de Barcelona, e anaren ab Nos lo dit infant En Pere qui ladoncs era compte de Empories e de Ribagorça e lo archabisbe de Tarragona mossenyer Arnau Ces-comes, e mossenyer En Joan Exemenez de Urrea senyor de Biota y del Bayo, e En Pere de Queralt e molta altra gent. E tinguem nostre cami per manera que la vespre de tots sancts forn a Perpinya. E lo dit rey de Mallorques, ans que fossem a Perpinya, hisquens a