Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/83

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


rey de Arago. E hereta laltre fill per donacio que lin feu entre vius, e apres ley confirma en son testament, del reyalme de Mallorques ab los comtats de Rossello e de Cerdanya e de la baronia de Montpeller, e intitulas de aquells. E cascun de aquest rey estech, apres mort del dit pare llur, en plena possessio de llurs regnes, comtats, baronia e terres.

 Cap. 2 E apres algun temps dit rey En Pere ab deliberacio de son consell atroba e regonech que la donacio e heretament al dit rey de Mallorques frare seu feta no valia de dret, car era donacio immensa, e la qual tolia major o gran partida del patrimoni de la casa de Arago, e com a bon rey que fo e qui no volia que de tal regalia fos la casa de Arago despullada per diversos tractamens continuats, exequi son deseret contra lo dit rey de Mallorques e estretament, ab gran esforç, en tal manera, que abdosos los reys qui eran germans se concordaren, per via de perpetual transactio en aytal manera, quel dit rey de Mallorques romangues rey e comte de Rossello e de Cerdanya e senyor de Montpeller e tengues e possehis son regne, comtats e terres ab tota juridictio alta e baxa, axi empero, que per tot lo dit regne, comtats e terres romangues lo dit rey e los seus successors vassall e hom propi elegi del rey de Arago qui ladonchs era e per temps seria; e que tengues lo dit realme, comtats e terres en feu per lo dit rey de Arago; e que li fos tengut de totes coses que vassall es tengut a senyor de fer; e en especial que fos tengut de fer e venir a corts de Catalunya tota vegada que per rey de Arago fossen manades; e que li donas postats dels millors e majors lochs de la terra. E fo encara convengut quel dit rey de Arago e de Mallorques fossen tenguts de fer valença la hu al altre contra tots homens; e en aquesta transactio e convinença fermaren tots los barons e richs homens qui eran poblats dins lo reyalme de Mallorques e comtats de Rossello e de Cerdanya, e encara los sindichs de les universitats del regne de Mallorques e los sindichs de las universitats de Perpinya per tot lo comtat de Rossello, e los sindichs de Puigcerda per tot lo comtat de Cerdanya. E tots los richs homens e universitats prometeren ab sagrament e ab homenatge al dit rey En Pere e als seus succesors, que si per null temps de Mallorques o als seus successors venien contra