Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/89

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


lo dit rey de França ab ell ensemps, que li fes dret e justicia, e en cas que no la li volgues fer, que Nos eram apparellats de tenirli les dites convinençes, e en cas, que ell comensas la guerra contra lo dit rey de França. E entesa per ell aquesta resposta, no sen tench gens per pagat, car ell volia que Nos de continent nos desisquem del rey de França sens que ell no sen era encara desexit. E volia que Nos començassem los deseximents, mas si lo dit rey de Mallorques hagues començada la guerra Nos li haguerem feta valença e li haguerem tenguda la dita convinença. Perque, ell se parti mal per pagat de Nos; e partit lo dit rey de Nos, partim eximateix de Muntblanch e anamnosen per tenir tot el stiu al monastir de Poblet. E apres algun temps, en la fi del estiu, anamnosen a Valencia; e com hi forn vench a Nos per missatger del dit rey de Mallorques mossenyer Pere Ramon de Codolet majordhom seu e voliem fer relacio de la missatgeria perque era vengut. E diguemli: que Nos haviem ya ordenat de anar a caça de porch en les partides del monastir de Valldigna, car en aquells temps no havia encara en nostra senyoria caça de porch setglar, sino en les muntanyes de Jacca e al peu de Muntcayo e en les marjals de les muntanyes del dit monastir de Valldigna, de Oliva e de Denia, e aço, per tal com la terra era ladonchs pus poblada de gents que ara no es, per raho de les mortaldats e guerres que son apres seguides; perque, ladonchs escoltar noi podiem, mas com seriem tornats de caça les coltariem. E com haguem feta nostra caça e som tornats en Valencia, lo dit mossenyer Pere Ramon de Codoler esplicans la sua missateria e dixnos, quel rey de Mallorques havia proposat de fer guerra palesa al rey de França, e aço per los torts que li faea en la vila de Montpeller; e que Nos daço li haguessem de ajudar e valer. E liurans letres del dit rey de Mallorques en quens notificava com ell, per los dits torts que li eran fets en la vila de Montpeller, los quals lo dit rey de França esmenar ne tornar a degut estament no volia, en tenia a fer guerra contra lo dit rey e demanar e haver per armes satisfactio dels dits torts, pus que per dret ne per justicia aconseguir non podia e que havia proposat valer al rey de Angleterra per ço que pus poderosament pogues guerreyar contra lo dit rey de França. Perque nos requeria, per virtut de la dita convinença que ab tot nostre