Pàgina:El virgo de Visanteta y el alcalde de Favara ó El parlar be no costa un pacho (1845).djvu/18

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.
ESENA PRIMERA

Ix el tio Collóns rascantselós, y despues de ben menechat l'all-y-óli, pren una revanada de formáche, y ún trós de coca fina, lin tira unes miquetes al titót, y en lo bosí ple diu:=

Tio Collóns. ¡Recontrafotre qué feta

que m'ha pasat esta nit;
tenint la dona en lo llit
m'hágut de fer la puñeta!...
Es el cas que ella roncava,
siga dormint ó desperta,
cuant me sá posat molt erta
la cabota de la fava;
yo al vore que me s'enpina,
li ha pegat cuatre calbóts,
pero en los caps de viróts
esta es mala medisina:
perque tot viviente sáp
que al palparli la pallorfa,
solta la fava la corfa,
y es trasforma luego en náp;
y com del meu náp la fulla
té tan males condisións,
als cuatre ó sinc refregóns
m'há deixat la má á-remulla.
Yo á la dona despertava
buscantli apresa la cól,
al vore que al caragól
li anava caent la bava;