Pàgina:Electra (1912).djvu/9

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.
— 175 —

troversia, les subtils discusions a vers per cada interlocutor y l'inútil allargament de les escenes pugnan ab nostra nerviositat y desitj de veure com l'acció corre ràpidament (convencionalisme potser pitjor que'l de les dilacions clàssiques), però es igualment cert que aquexos ornaments massa minuciosos tenen son mèrit propi que assaborim al estudiarlos parcialment, que si destorban l'acció (cosa poch important pels grechs) servexen pera accentuar los caràcters y contribuexen a la grandiositat del conjunt, ahont està la suprema victoria de Sòfocles, que fins creyentlos defectes tenen tot l'encís y la gracia infantina dels primers passos en íerm que ha donat lo teatre y, en fi, que esborrarlos d'una plomada es falsejar la historia de la poesia dramàtica. Una obra escrita ja fa prop de vinticinch sigles que la han admirada intacta, bé té dret a exigir que se la respecti tal com es y que al ser trasplantada encara avuy a les altres llengues se li conservi tota sa integritat.
 Jo sols m'he permès afegirli algunes indicacions escèniques que's desprenen de sa lectura y dividirla, una mica arbitràriament, en tres parts o actes. M'he decidit a ferho, perqué encara que entre'ls grechs la representació era seguida y sense més intervals que'ls dels chors, avuy axò no seria possible y'ns semblaría fatigós fins lo llegiria sense cap interrupció : ho he fet donchs tan sols per una rahó de conveniencia que he vist adoptada per altres traductors y a la que acaban de donarhi forsa l'haverhi en la tragedia tres distints episodis ben marcats y'l contenir cada una de les tres parts fins en extensió proporcions anàlogues.
 Finalment, he d'advertir que'ls noms grechs, ja mitològichs, ja de personatges, pobles o institucions, van en sa forma propia y original, perqué ja es hora d'aclimatarlos a casa nostra sense ferlos passar per sa modificació llatina. Petites notes aclaratories explican la significació dels noms o dels passatges que podrían entendres ab alguna dificultat.