Pàgina:Escalante - Tres forasters de Madrid.pdf/13

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
porque ese chico, ¡quién sabe

a lo que puede llegar!


ESCENA III.

Dichos, y el tio Donis por el foro.

Donis. Muchos años que Carmelo
puga en vostés selebrar
els seus dies.
Ches.  Tio Donís,
grasies.
Donis.  ¿Per qué m'ha enviat
ningun recao? En ma casa
ya sabiem tots quin sant
era hui.
Ches.  Per tindre el gust
de reunirse esta esprá.
Donis. Chesinto, aixó son tontunes.
Entre nosatros no cal...
Ches. El obchecte es que peguem
un moset.
Donis.  Deixes estar...
y ahón anem?
Balt.  (Déixeu, no en vullc,
pero vinga.)
Ches.  Paca el Grau.
En este temps á quín puesto
millor...
Donis.  Crega qu'em sap mal.
S'ha fet algun pollastret, éh?
Ches. Com el obchecte...
Donis.  Clar:
la satisfasió de dir,
anem chunts y nada mas,
No siga goleta...
Ches.  No...
Donis. Un troset de sofrasá,
el pollastret, cuatre ó sinc
empanaetes, si á un cas,
y res mes.
Ches.  Encara sobra...
Donis. Mira; en que dels Alcoyans
compre un troset de salchicha,
que no siga masa gran,
formache, unes armeletes
y anchobes per l'ansisam,
pea qué mes...
Ches.  La meua idea...