Pàgina:Escalante - Tres forasters de Madrid.pdf/15

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
Y ese sér fasinador,

eres tú, bella Corina,
que me has clavado una espina.
La espina del amor.»

Balt. Muy bien!
Carm.   M'han ixit prou bé.
Balt. Quíns termes tan adecuats.

La espina del amor!

Dionis.  Chico,

¿sincuanta arrobes de draps,
á dénau quinsets, cuánt munten?

Carm. Qué sé yo.
Balt.  Pero qué bast!

¡sempre traent els drapots
á rogle!

Dionis.  Pues acabant...
Carm. Bien, despues. ¡Me causa horror

la drapería!

Dionis.  Vach baix

á dirli á Sunsion... Atenga,
si pasa un carret del Grau,
el cride, y no cal que anem
á peuet hasta el portal.

Ches. Pero costará algo mes!...
Dionis. No es pose... (Vase foro.)
Ches.  Achústelo avans.

Arréglense.

Balt.  No ixiria.
Ches. Son prop de les cuatre y cuart.

No dirá la teua novia
que no la obsequies, qué tal?
tartana y verenaret!
En fi, dia del teu sant,
correspon...
(Vase segunda puerta izquierda.)


ESCENA IV.

Carmelo solo.

Carm.  La meua novia!

Cóm se pot imachinar
eixa chica... En les noveles
que yo ha llechit, no ha trovat
un ser, cuyo corason
luche com está luchant
el meu! Sunsion, pobre niña,
tú eres hermosa, pero ay!
eres ordinaria...y luego