Pàgina:Escalante - Tres forasters de Madrid.pdf/19

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
Y ahón els fiquem?
Balt.  En la sala.

Nosatros dos en lo cuarto.
Tú t'ofegues en poc aigua.
Carmelo dalt en lo porche.

Carm. Aunque duerma entre las ratas,

qué me importa!

Suns.  ¿Aixó es que venen

forasters? segons la carta...

Balt. Tres forasters de Madrid.
Ches. Tres no mes, y en esta gabia.
Suns. Si así no hiá puesto y volen

colocarne algú en ma casa...

Balt. Grasies.
Carm.  Horror! entre els draps!
Balt. Faria una cósa estraña...
Suns. Dos saletes ben curioses

tenim allí.

Ches.  Y diu, mañana,

—que es huí— salimos para esa.

Carm. Justo.
Ches.  Ni una bala rasa!...
Balt. Y asó está que s'arremet.
Ches. Mos has perdut, Baltasara.
Balt. Crida en seguida á un pintor.
Carm. No hiá temps.
Balt.  A la só Blaya,

la que fá els mandaos, corrent
li dius que se'n vinga, marcha.
Netechará en un momento...

Carm. Vecha si atra cósa falta...
Suns. Vorá vosté en dos sarpaes

deixarli com una plata
la cuina.

Ches.  No, Sunsioneta...
Balt. Espérat que vinga...
Suns.  Vaya,

no me caurán els anells. (Vase derecha.)

Ches. Aixó val molt.
Carm.  Desdichada!

por qué nasistes drapera?
Y consentir yo que encara
mos achude...Soy un mónstruo!

Balt. En lo balcó de la plasa

falten tres cristals, avisa
pea qu'els posen.

Carm.  Vach.
Balt.  Aguárdat.

Siñor! cóm hu pillen tot!