Pàgina:Escalante - Tres forasters de Madrid.pdf/38

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
digues entonses que l'arme...
Donis. Só Chesinto, Gayetano  (Vase.)

el del cafetí, m'ha fet
un encárrec.

Ches.   Diga pronte,

perque no tinc masa temps...

Donis. Han de ixir? ¿l'han agarrat

de bagache hui també?

Ches. Vinga, sapiam el asunt.
Donis. L'asunt... estos forasters,

allá en Madrid, deuen tindre
molta má y coneiximents.

Ches. Uf!
Donis.   ¿Hóme, sap que Carmelo,

parlant de tot, no está bé
cóm s'ha portat en la chica?

Ches. Qué vel...
Donis.   No, yo no m'ha ofés.

Lo que li sobren son nóvios.
Ara en lo cansalaer
torna á festechar; chen chóve,
riñen y fan pau despues.
Por supuesto, aixó no siga
obstácul pera que fem...
lo prometido. Demá
en les taules deu haber
carn de tóro corregut;
hóme, quin estofaet...

Ches. (Este tio y D.Torcuato,

bons parroquians.) Páseu be.

Donis. Chesinto, sinse enterarse...


ESCENA V.

Dichos, y Corina por la puerta de su habitacion.

Cos. Se marchó? me alegro.
Ches.   Quién?
Cor. La Pomera.
Ches.  No ha venido

ninguno, fué l'aiguaer.

Cor. ¡Tan apurada que entró

la mamá!  (Se dirige al balcon.)

Donis   Si te vosté

faena, puc esperarme...

Ches. (Si Baltasara ix...)
Cor.   El es.
Ches. (Arma un que dir.) Con permiso.