Pàgina:Francesc Palanca - Un niu d'enredros.pdf/5

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.AL AMIC INTIM Y COMPAÑERO

DEL APLAUDIT AUTOR DRAMÁTIC

DON CHUSEP GARCIA CAPILLA.


 El que paga descansa: Fa ya temps que tinc contragut en vosté un deute, pues tingué la bondad un dia de estampar el meu nom en la primera de les sehues producsions; no obstant, y á pesar de que han pasat alguns añs y encontrarse vosté á bastantes llegües de Valensia, no crega que s'ha borrat de la memoria el amic y el acreedor, res d'aixó; per lo mateix qu'estic sempre notant el huit qu'ha deixat la sehua ausensia, m'han agarrat desichos de ser bon pagaor; així, pues, á cambi de La ovella, li remitixc Un niu d'enredros, y si bé el seu regal es mes sustansiós, qué dimóni, el que dona lo que té, no está mes obligat... y per últim, yo crec qu'en lo temps que corre no fá póc el que paga, siga com vullga; així, pues, conformes en lo que hiá y estém en pau.

 F. PALANCA Y ROCA.