Pàgina:Francesc Palanca - Un niu d'enredros.pdf/9

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
Si alló es una calihuá:

«Si hay mas fuego en su pechito
qu'en la fábrica del gas.»
Si no fora per vosté.
ya l'haguera yo enviat...
y es tan guilopo l'agüelo,
que sin saber cóm ni cuánt,
á lo millor m'el encontre
en la cuina, en lo terrat,
en la'scala... en trenta puestos,
tup, ya está el calvo davant.
•Anchela, tens cara d'ánchel, (Reme-
y si el cór anchelical dantio.)
que tens, del meu cór anchélic,
anchélicament parlant
d'este ánchel, Anchela, fora,
ay! anchelets selestials!
d'este anchelet, reina d'ánchels,
tinc anchélica pietat.»
Pos l'anchelót de cornisa!...
vosté pasará per tal?

Rosal. Preno en pasensía.
Anchel.   Ya hu prenc;

pero hiá qui talla claus.

Rosal. Batiste el mariner?
Anchel.   Chust;

qu'está el servisi acabant
en el Lepanto, vapor
que hiá en lo pórt amarrat;
mes templat que les pesetes
y en mes sal qu'en te eixa mar.
Mes sap lo que hiá en l'agüelo,
y els sels me'l están matant.

Rosal. Será el mateix qu'ara póc

te feu música?

Anchel.   Cabal.
Rosal. Pero li has dit algo?...
Anchel.   Yo?

De qué?

Rosal.  De lo de...
Anchel.   Carám!

pues se creu vosté que yo
sería tan animal?
No siñora: eixa es la escama:
com á vóltes m'ha trovat
venint de ca ma chermana
duent á Adolfito al bras:
com creu que vosté es fadrina
y así me l'ha vist ficar.