Pàgina:Historia maravellosa del Sabat de les brvxes y brvxots (1645).djvu/6

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.

totes pregaries, oracions, y sufragis que vn que jamay se porien fer per tu, y me regonegues per vn sol senyor, y vet aqui lo llibre en lo qual has de firmar. Llauors aquest home pren lo llibre per manament de aquell, y essent inspirat per son Angel Custodi en lloch de escriurer son nom, escrigue Iesus Maria. En lo punt que ague escrit exos dos mots, lo Diable, y tots los Nigromantichs Bruxas, y Bruxots desaparegueren, y se trobà tot sol ab lo llibre en la ma, y en lloch de vn sumptuos Palau ahont pensaue estar, se troba en mitg de vna plana, en mitg de molt fanch, ymmundicies, ahont estigue casi tot lo dia sens saber quin cami auie de pendrer, alçant sempre los vlls al cel enuiant ses oracions a la sagrada Verge Maria Mare de Deu, pera que li alcanças perdo de la falta que hauie comesa contra son fill. Com ague acabadas sas pregaries llauors va veurer vn Calderer allunyat de cerca de quatre cents passos, y corregue a ell, y demanà en quina terra estaue. Lo Calder li diu que nol enten, sino parla Italià, laltre li perla Italià, y llauors lo Calderer li diguè que estaue a quaranta millas