Pàgina:La butifarra de la llibertat (1864).djvu/7

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

Aquesta pàgina conté una imatge.


que del mon ets la ma dreta,

envians de ton Profeta (Desespero.)
lo llum que 'ns fassi guanyá!
¡Si Mahoma nons ajuda
aixó sen vá á can Pistraus!! (Queda abatut sobre 'ls cogins.)


ESCENA III.


L'Emperador y Muley que entra ab Ambrós, Pera y Pau, los tres lligats de mans.Mu. Senyor, 'ls presoners braus
de la última batuda.
Em. Sols son tres si mal no conto.
Mu. Hi dit sols que tres n'hi habia.
Em. ¡Bonica fisonomia! (Observantlos.)
Aquet fa cara de tonto. (Per en Pera.)
Pe. ¡Ay Ambrós, ay quina pó! (Ap.)
Am. Calla home no digas rés. (Ap.)
Pe. ¿Que't pensas que no hia mes?
Mira en Pau quin tremoló.
Em. Á tots tres vos han trobat
fent armas contra 'l Profeta
y qui fa axó, es cosa neta,
te un cástich que fa fredat.
¿Sabeu lo crimen que heu fet
nasarenos? ¡No heu pensat!...
Veyam si dius la vritat. (Ab veu de tró.)
¿Com te dius? (Los tres no sabent á qui ho ha preguntat, están confusos y tremolant l'un toca á l'altre hasta que diu:)
Pe.  ¿Yo?
Em.  No, aquet. (Per Ambrós.)
Am. Ambrós Llopis, per servirlo.
Em. ¿D'hont ets fill?
Am.  De Barcelona.
Em. ¿Sabs si te alguna persona
que vulga allá redimirlo? (Á Muley.)
Mu. ¿Diu lo gran Emperador
si en lo pais que habeu nascut
teniu algun conegut
que vos tinga un xich d'amor?
Am. Conexensas prou que n'hian.
Em. Si las tens digas qui son.
Am. En Pau boix, 'l brut del born
y 'l xato del encant.
Em. ¿Y son richs aquets que diu? (Á Muley.)
Am. L' un demana caritat
l' altre capta, y l'altre viu
de regalos del vehinat.
Em. Allavors no hiá esperansa
de vendreus ni á pes de llenya
y sereu la primer senya
del furor de ma venjansa.
¿Ab quina graduació
vostre exercit vos tenia?
pues segons categoria
lo castich arreglo yo.
Am. Donchs som generals novells
que 'ns hem disfrassat ab manya.
Em. Enviarás 'ls caps á Espanya
dintre de tres barrets vells. (Á Muley.)

(Al sentir aixó los tres donan un sal d'espant y entre plors y xiscles diuen lo que segueix tremolant.)

Pera. ¡Ay per mor de Deu senyó!
Pau. Que semblarem sense cap?
Am. (Ap.) ¡Bon nap n' habem arrancat!
Pera. ¡Misericordia!
Pau.  ¡Perdó!
Am. Pensi que vaix agafá
ahi un moro per la ganya
y no mes dient viva Espanya
'l vaix torná á deixá aná.