Pàgina:La butifarra de la llibertat (1864).djvu/9

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

Aquesta pàgina conté una imatge.

Pera. Aixo es vida sense pena:
un gall ab tantas gallinas.
Pau. Y quin saló mes bonich; (Observant.)
aixó está milló que á casa.
Pera. 'S coneix que se la passa.
Pau. ¡Oh! ya ho diuen que es mol rich.
Pe. ¡Tot es hu aquell carreró
ahont 'ns han fet esperá!
Pau. Noy, yo m'hi hagut de tapá
quin dimontri de pudó!
Pudor Tanger Butifarra.PNG
Ab tot y sé á Mequinez
durant tota aquella estona
m'ha semblat sé á Barcelona
y á la volta d'en Cirés.
Pera. Mira que está trist l'Ambrós.
Pau. Home Ambrós, fes com nosaltres,
sense nas be 'n viuen d'altres.
Am. Que sou felissos tots dos!
Pera. Que hi farás? resignació;
si ab tristó 'ns salvés algú...
Am. Donchs yo penso mes que tú
y potsé hos salvaré yo.
Pau. Com ho farás?
Am.  Deixau corra.
Tens aquella butifarra? (A Pera.)
Pera. No ho crech.
Am.  No sigas panarra.
si la tens dintre la gorra.

(Pega un cop á la gorra de Pera y cayentli surt de dintre un tros de butifarra y la pren.)

Donchs aixó será la clau (Ensenyantla.)
que'ns dará la llibertat.
Pera. ¡Que dius noy, será vritat!
Pau. Home Ambrós 'm deixas blau!
Am. Lo que es demá, hos asseguro
que tornarem á fe'l rancho
ab an Miquelet y an Pancho.
Pera. Ho dius de veras?
Am.  T' ho juro.
Pera. Y podrem sortir d'aquí
ab lo nas al mateix puesto?
Pau. ¡Home yo 'm surto de testo
d'alegria!
Am.  Será axí.
Pera. Pero com?
Am.  Tingueu espera;
ya ho sabreu si no 'm surt mal.
Pau. (Ap.) Ya es aquí aquell animal!
Perfil Butifarra.PNG

(Muley apareix en la porta del fondo y diu.)
Cristians, 'l butxí hos espera.
(Sen van ab Muley detrás per la porta del fondo.)