Pàgina:La fabricanta (1904).djvu/109

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


especials circunstancias, no havía fruhit més que l'amor filial, y que la soletat en que restá després d'aquella mort, acabá d'avivar ab major forsa; y una volta fora de la presencia del capellá, y sol ab sa conciencia, la idea de que la seva mare pogués sufrir en l'altre vida las consecuencias de la seva negligencia, s'ampará ab tanta forsa del seu enteniment, que á ella's degué que, en la diada de la Mare de Deu dels Angels, la Antonieta passés per la sorpresa de véurel agenollat en lo confessionari del seu padrí y pel goig de trobársel al seu costat en l'acte de rebre la sagrada Comunió.
 La nova que, en lo vespre de Tots Sants, la senyora Angeleta havía donat al seu germá, relativa á las confidencias de la seva fillola y als bons oficis que ella pensava empendres respecte á en Pere Joan, sobtaren á Mossen Vicens; peró li posaren en clar lo que li havía semblat un xich fosch en la conversa tinguda ab la Antonieta, lo día de la Mare de Deu dels Angels. Lo sacerdot comensá á lligar caps, y ab lo molt que coneixía á l'un y á l'altre, no li semblá la cosa tan desacertada que en pogués resultar un disbarat; per lo que resolgué parlarho detingudament ab la noya; y, després d'haverse plenament convensut, de las fondas arrels que'l etern sentiment de la jovenesa havía endinsat en aquell cor assedegat de las tendresas de familia, se decidí á empendre l'assumpto pel seu compte.