Pàgina:La fabricanta (1904).djvu/128

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


ab lo fí d'engrandirlo, vejé ab tan bons ulls aquesta qüestió, que tot seguit s'esforsá en convencer á la noya del bon acert d'aytal matrimoni, al que la Florentina, sols hi objectá la sequedat de carácter del pretendent, ja que en lo relatiu á la part física, segóns ella, reunía tots los atractius desitjables en aquest punt.
 — Sech... sech... ¡aixó ray! ¡Be prou qu'estimante com tu dius, te l'afinarás á gust teu! — feu ab tota convicció la senyora Madrona. — Ab los homes lo principal es qu'estigan enamorats de veras y que sían honrats y trevalladors, que lo demés tot s'arregla.
 Donat lo pas més difícil, com era la declaració d'ell y la conformitat de la Florentina, contenta la senyora Madrona, la cosa marxá per ella mateixa; per lo que, després d'una llarga assentada entre la tía y'l nebot, relativa á las condicións per que devía regirse lo nou matrimoni, aquèst quedá determinat pera època de la tardor.
 Feya pochs días que en Corominas disfrutava, ab lo seu prometatje, de las realitats del somni de tota la seva vida, quan un dematí la senyora Madrona l'enviá á cercar á sa casa, ahont trobá á mare y filla fora de tino y casi á punt de rompre lo compromís matrimonial, per haver sapigut que, d'un día al altre, Mossen Vicens aniría á demanar á la Antonieta, pera casarse ab un fadrí veler, matrimoni que abdúas conceptuavan com un gros rebaixament pera la familia.