Pàgina:La fabricanta (1904).djvu/129

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


 En Corominas, qu'ho ignorava per complert, y que tenía molt lluny de la imaginació que la seva germana nodrís semblants propósits, dubtant de que fossen certs, sobtat per la sorpresa y desitjós de fer mérits, s'esforsá en assossegarlas prometent que, ab la seva autorisació, no's portaría á cap semblant desacert.
 Ab aquestas disposicións, y tot confonent la temensa pels disgustos que aquesta qüestió podía reportar al seu prometatje, ab la exageració de la gravetat que enclohía al seus ulls, lo fet de que la seva germana s'hagués atrevit á formar aytals pensaments sense'l seu permís, tantost arrivá á sa casa, revestintse de sa autoritat d'hereu, interrogá á la Antonieta, la que ab tota senzillesa confessá lo que baix cap concepte creya denigrant per ningú; acabant sas explicacións ab los bons informes que tenía de la honrada conducta d'en Pere Joan, los molts anys que treballaba á casa de l'Escudé, lo crescut jornal que hi guanyava, y, per últim, la aprobació del seu padrí.
 Lo promés de la Florentina, exaltat al veure confirmada la noticia, comensá per culpar á Mossen Vicens y á la senyora Angeleta de patrocinar tan visible disbarat; y, després d'assegurarli que jamay li donaría'l seu consentiment, tot resistintse á explicarli'ls motius del seu procedir, se'n pujá á las quadras, intimantli'l mandato de que no tornés á veure ni á parlar may més ab semblant persona.
 Aquella ordre seca y contundent, aquella