Pàgina:La fabricanta (1904).djvu/135

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


 Felisment, encara que ab los seus punts de interessat, lo jove veler era un home digne; y, si be la nova'l contrariá, sa dignitat y l'amor propi ofès per aquella mortificadora oposició, li feren dir á la seva promesa:
 — Ho sento per tu, puig que aquestos diners, posats á guany, t'haurían ajudat á no trobar tan agre'l cambi de posició que vas á tenir, sortint de la casa d'un amo pera entrar á la d'un treballador; peró, en quant á mí, ja pots dir al teu germá que no m'ha amidat prou be, si m'ha pres pels que's casan pera fer negoci...
 Si las alegrías matessin, aquesta hauría acabat ab la vida de la Antonieta. Ja no pensá que'n pogués gaudir cap de més grossa. ¿Què podían significar las duas mil lliuras perdudas, al costat de la satisfacció de sapiguer que la volían per ella, que s'hi casavan per sas qualitats morals, y potser fins per sa xica persona?
 Aquesta idea reanimá ab tota sa forsa l'esperit decaygut de la noya, que tot d'una, formá'ls seus plans; assecá sos ulls, que de molt temps los tenía humitejats per las llágrimas, y pochs días abans del que s'havía fixat pera la seva boda, digué resoltament al seu germá:
 — M'has negat lo teu consentiment pera fer un matrimoni, pel que no hi tenías cap motiu fundat pera oposarthi; t'has excusat de donarme un dot que en conciencia me perteneixía; y jo, pel recort dels nostres pares que voldrían tornarse á morir pera no veure lo