Pàgina:La fabricanta (1904).djvu/292

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


succehit, que la del carrer Mitjá, ab un altre parell de balansos tan desventurats com lo d'aquestos dos últims anys, no tindrías altre remey que plegarla; mentres que, traspassantla á n'en Pep, mitjantsant la contracta de pagártela aixís que haji liquidat ab los acreedors, lo salvas de la quiebra, lo tornas al lloch del que no hauría hagut de sortir may; y, ab més ó menos temps, tu cobras trenta ó quaranta mil duros d'una fábrica en la que, avuy per avuy, no s'hi guanya cap diner.
 Desde que, per espressa voluntat d'en Pere Joan, la Antonieta s'havía retirat de la industria de la casa, per més que sas aficións la portessin á enterarse reservadament de la marxa del negoci, la discreta muller no havía tornat á tractarne ab lo seu marit; lo que motivá qu'en Grau, passant mesos y anys, portat per aquest esperit d'orgull, gelosía ó afany de superioritat, propi en l'home-espós, de mica en mica, convensut de que ab sols haverli dit: «descansa y disfruta de lo que t'has guanyat» quedava liquidada de sobres la gratitut de que's feu mereixedora, sense casi adonársen, la obra de la seva dóna aná desapareixent de sa pensa, fins á no restarhi altra cosa que la carinyosa consideració ab que sempre l'havía tractada; mes, en lo present instant, enfront d'aquell esperit eminentment comercial, d'aquella serena claretat de judici, tan dretament expressada, junt al fet de trobarla coneixedora fins de detalls de que