Pàgina:La presa de la civtat de Bethvne (1645).djvu/8

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

municions de guerra, y de boca, y podran enuiar bateus dins de dos mesos pera carregar, y portarsen llurs mobles.

XXIIII.

 Que los soldats se contentaran del allotjament, y seruey com se pratica en França.

XXV.

 Que tots los Eclesiastichs, Cauallers, Nobles, Oficials reals, magistrats, llurs oficials, y substituts, y los comissaris extraordinaris de las obras de la Ciutat seran exemps de allotjar gent de guerre, y que dit allotjaments se faran en la forme ordinaria com per lo passat se ha praticat.

XXVI.

 Que tots plets siuils començats, y mouedors tant en la cort de dita Ciutat, com en la de la gouernuernacio se proseguiran segons los estils obseruats en dites corts.

XXVII.

 Que las campanas, y altres bens de las Iglesies recullits per Custodir, en esta Ciutat seran restituits.

XXVIII.

 Mes es estat concedit que los dits articles no podran perjudicar en manera alguna als articles contenguts en la capitulacio de Arras, y restaran los oficials de la gouernacio de Arras en los matexos drets que podien antes de la declaracio de la guerra, es a saber que los oficials creats per sa Magestat Catholica en Bethune pera exersir los oficis de la gouernacio de Arras seran reuocats.
 En lo original al marge del article 17, son escrits aquestos mots.
 Las demandas contengudes en lo present article se remeten a la gracia de sa Magestat, y de sa Alteza Real, en aço que concernexen los bens confiscats, sera, y firmada dita capitulacio per sa Alteza Real en lo camp de Bethune a 30. de Agost 1643.

 Gaston.
 De Fromont.

Estampat en Paris, y ara nouament en Barcelona, ab llicencia dels Superiors en casa la viuda Mathevat 1645.