Pàgina:Les obres del valeros y extrenu caualler uigil y elegantissim poeta Ausiàs March (1546-1547).djvu/191

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


Molt me reprench / com d'amor he mal dit
ne dire mal / de don'al mon uiuent
e si lo sol / es calt naturalment
si no es fret / no deu ser corregit
perque d'amor / yo mal ja nodiria
quen ell no es / de ben fer lo poder
car fermetat / de dono y es mester
si la uehes / per Deu l'adoraria

 ~: Tornada :~

Per sa bondat / prech la uerge Maria
quen'son seruey / cambie mon uoler
mostrant me clar / com han perdut carrer
lo que'n amor/ deles dones han uia.

Bem marauell / com l'ayre nos altera
e com lo foch / per fexuch pes no cau
ecom nos mou / la que fexuga jau
fermant sonlloch / en la pus alta spera
major senyal / no pot mostrar lo mon
edigne molt / quel hom sen marauell
ab un poch mes / haure creure per ell
que periran / tots quants enlo mon son