Pàgina:Les obres del valeros y extrenu caualler uigil y elegantissim poeta Ausiàs March (1546-1547).djvu/226

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


Per contemplar / fuy en lo mon exit
pensant los bens / elo gentil uoler
d'aquella'n qui / mon uoler y saber
eren lançats / e punt no men penit
nom cal dir pus / car en passats scrits
he sats parlat / d'amor, e de sos fets
e descuberts / molts amagats segrets
los quals en mi / son de present fallits.

Mos bells uolers / son de present finits
solament am / de un amor brutal
que pass'en mi / en l'espiritual
forçadament / com arma y cos units
aixim'es nou / aquest mal sentiment
com si amat / per null temps yo hagues
tots los costums / d'amor ueig al reues
en poca part / hun semblant aparent.

Parlat he ia / sens clar coneiximent
d'aquest amor / perque'n mi habità
mas l'altr'amor / honestat anullà
que no en senti / sino un mouiment