Pàgina:Llegendes de l'altra vida (1914).djvu/280

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

reporten les referencies totes d'aquestes ilustracions quan van precedides d'una xifra romana (I, II, III, IV, V, VI o VII), o sía de la indicació del respectiu text donada al capçal de les planes del llibre. Les indicacions dels marges exteriors de les planes són les de la foliació qui's troba en els documents originals reproduits, indicant-se per [v.], es a dir, verso, la pàgina segona d'un meteix foli, y per [b], [c], [d], respectivament les segona, tercera y quarta columnes de cada foli quan les planes de l'original estàn dividides de dalt a baix per un corondell.
 Valguin aquestes explicacions pera'ls demés textes continguts en aquest volum, la impressió dels quals s'es feta obeint als meteixos criteri editorial y pla tipogràfich.

§ 8. Notes al text català

 Poques seràn les notes especials pera'l Viatge d'Owein que posarèm en aquest lloch; al final del present volúm se podràn trobar, en el repertori de noms propris de persones y de localitats, aquelles aclaracions que's puguin fer necessaries, tant pera'l present text, com pera'ls demés del llibre.
 Les rectificacions fetes dintre'l text meteix, segons el sistema que queda expressat anteriorment, són quasi sempre abonades pel recte criteri. Això no obstant, desitgèm justificar les següents:
 a) I, 312: «E ueus aqui .xv. barons» en lloch de «E ueus .cccc.xv. barons» com consta en el manuscrit. La lliçó d'aquest es evidentment errada: el traductor llegiría'l passatge llatí « Cumque aliquandiu solus sedisset, ecce quindecim viri...» y pendría'l mot ecce per la xifra .cccc. (Colgan, V, 25.)
 b) I, 443: «qui jahien de bocha dents en terra»; en el manuscrit, bocha donchs. Es evidentment equivocat això, y fa ininteligible'l passatge. La frase adverbial de boca dents

se troba en l'utilissim diccionari del Sr.Bulbena [1] y equival

  1. Diccionari Català-Francès-Castellà; Barcelona, 1905.