Pàgina:Llegendes de l'altra vida (1914).djvu/281

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

a de boca terrosa, com ho aclareix tot seguit el text dient: « e lo ventre tenies ab terra». Més endevant (I, 465) s'esmenta la posició contraria, en sobines, çò es, jayent sobre la esquena.
 c) I, 805: « apres la mort en los lochs de penes que as vists»; passatge ininteligible en el manuscrit, qui diu: ...apres la mort lo es de penes que as vists». Creyèm justificada la nostra interpretació en vista del passatge original, qui'ns dóna: « ...post carnis solutionem, in locls quae vidisti, poenalibus alii maiori, alii minori per conventus distincti, commanebant ». (Colgan, XVII, 41 -45.)
 d) I,935: «Can aquest cors corruptible se uestra dins mortalitat» per se vestirà dinmortalitat . Això sembla, ademés, voler precisar el traductor o copista, afegint: «ço es asaber, que morir no puxe ».
 e) I, 955: «e ali hon serà no vntat». No hem entès això, si no es que degui llegir-se aontat, això es, afrontat, avergonyit.
 f) I, 964 : «veus los barons aquells qui hauien instruït de les coses esdeuenidores». L'original llatí (Colgan, XX, 12) repeteix: «ecce viri quindecim»; emperò com el traductor (o el copista) ens digué abans qu'eren quatrecents quinze (vegi-s la nota a), no ha volgut aquí contradir-se y ha suprimit el nombre.