Pàgina:Llegendes de l'altra vida (1914).djvu/291

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

Llenguadocià. Comença abreviant: « Al palays de Ybernia avia hun cavalier jove e forfy e avia nom Tindal... »; mes, després d'esplicar la mena de vida que feya, intercala'l passatge següent: « E cant el ac estat lonc temps en aquel stament, plac a la divinal misericordia que son mal regimen e sas vanas obras fosso mudadas, e que se covertis e fos son amic, coma fes de sant Paul, per aventura per qualque causa que fazia o dizia o avia fag dig que era plasen a Dieu, per la qual no lo volia dampnar eternalment. » Y tot seguit: « Esdevenc se que, estan aquel cavalhier en la ciutat de Cartages... » y després, bastant modificat, tot lo restant del capítol.
IIa. Prescindeix també de la descripció de Hibernia, y comença donant els noms de les dues seus arquebisbals. De la línea 15 a la 26, segueix el llatí; mes després salta'l troç en que's parla dels amichs de Carcages o Cartages (cfr. IIb, 20-33). Segueix (IIa, 27-38) com l'original. En el passatge següent (lla, 38-46) tradueix puntualment l'epissodi de la mort del cavaller, sense suprimir les referencies a la espasa que posa damunt la taula y confia després a la muller de son hoste; en cambi suprimeix la enumeració de les senyals exteriors de la mort (cfr. Ilb, 34-37) y, sense trair gayre'l text llatí, segueix fins al final d'aquesta part.
IIb. Res de descripció de Hibernia. De la línea 6 a la 19, d'acort ab el text llatí. Els conceptes de les línees 20 a 33 són els de l'original qu'hem trobat a mancar en IIa, després de la línea 26. En cambi manca aquí tot el passatge representat per IIa, 27-46. Les senyals de la mort (línees 34-37) compareixen aquí explicades; seguint tot lo restant del capítol com en l'original.