Pàgina:Llegendes de l'altra vida (1914).djvu/331

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

[Fol. 18 v] Vicecomes, quando sit profeclus, & qua venerit ad Purgatorium, refert.
[Fol. 19 v] Vicecomes seseparat ad ngrediendum Purgatrium, & intrat.
[Fol. 21] Vicecomes primas partes Purgatorij describit, & quid religiosi venientes obuiam ipsi dixerint, explicat.
[Fol. 22] Vicecomes, quos viderit cruoiatus, ordine enarrat.
[Fol. 23] I. Campus cruciatuum.
[Fol. 24] II. Campus cruciatuum.
[Fol. 24 v] III. Dolorum Campus.
[Fol. 25] IIII. Paenarum Campus. Vicecomes regem suum alloquitur.
[Fol. 25 v] Paenarum vallis, & rota.
[Fol. 26] Paenarum fornax. Paenarum flumen.
[Fol. 26 v] Dolorum puteus.
[Fol. 27] Pons calamitatis.
[Fol. 27 v] Vicecomiti interdicitur, multa, quae in Purga torio vidit, referre.
[Fol. 28] Vicecomes paradisum, & voluptatem, quam ipse caeperit, descrihit.
[Fol. 30] Vicecomes á Purgatorio redit.
 El traductor, en un darrer capítol (tercer) del segon llibre, sotsmet la seva traducció a censura y correcció de la Santa Mare Esglesia; afegint, ademés, que si en aquesta historia del Vescomte se troba alguna cosa difícil de creure, poden els estudiosos reportar-se a Sant Dionís Cartoixà, el qual, en sa obra dels Quatre Novíssims y del Judici de les Animes, refereix histories semblants d'altres qui eixiren del Purgatori, y aporta sòlids arguments per a respondre a qualsevulla objecció. Acaba citant els versos de Virgili:
 Non mihi si linguae centum sint, oraquè centum, Ferrea vox, omnes scelerum comprendere formas, Omnia paenarum percurrere nomina possem.
 La traducció de O'Sullivan segueix, en general, el text català, feta excepció de la part de preliminars en que'l Vescomte refereix el séu viatge per Irlanda. Poden considerar-