Pàgina:Llegendes de l'altra vida (1914).djvu/358

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.
VI


Viatge d'en Pere Portes A l'infern
§ 35. Procedència d'aquest text


 Els diferents manuscrits de que tenim noticia del Viatge a l'infern coincideixen en situar aquesta narració en les primeres anyades del segle xvii. Emperò l'any precís difereix entre uns manuscrits y altres, com veurem.
 En Vidal y Valenciano, qui fou el primer en publicar una edició crítica del text qui ens ocupa, pogué disposar de tres manuscrits, dels quals dóna les següents referències:
 1) « Cas raro que succehí a un tal Pere Porter, de la vila de Tordera, que entrà y eixí de l'infern l'any 1608»; títol al qual precedeix la següent noticia o advertència: «Habentme vingut entre mans una copia de una deposició que Pere Porter, de Tordera, del Comptat de Cabrera, havia feta devant lo Comissari del St. Ofici, mossèn Joan Teixidor, Prevere y Beneficiat de Blanes, antes de tornar la copia a qui me la havia deixada, volguí primer informar-me ab lo mateix Pere Porter, que encara vivia, si lo que contenia aquell papé era veritat; yaixís lo 1.r de 8bre del any 1621 li aní a parlar en sa casa de la vila de Tordera, ab lo P. F. Climent de Tordera, religiós caputxí, lo que'ns esplicà en un camp, baix d'una pomera. Li llegí tota esta deposició, y lo que se contenia en ella, y li diguí si era veritat lo que allí estaba contengut, y ell me respongué y afirmà que era la propia deposició que havia fet devant dels Srs. Inquisidors, y que tot era veritat, exceptat que no havia estat en l'Infern tant com allí deya, y sí sols deu dies, so es: desde la vigília de St. Bartomeu fins al 1.r dia