Pàgina:Llei del referèndum d'autodeterminació.pdf/11

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


l'organització i realització del referèndum, d'acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal.


Segona. En tot allò que no s'oposi a aquesta Llei i al Decret de Normes Complementàries s'aplica supletòriament la Llei Orgànica 2/1980, de 18 de gener, sobre la regulació de les diferents modalitats de referèndum i la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, interpretades de manera conforme a aquesta Llei.


Disposicions finals


Primera. Les normes de dret local, autonòmic i estatal vigents a Catalunya en el moment de l'aprovació d'aquesta Llei es continuen aplicant en tot allò que no la contravinguin. També es continuen aplicant, d'acord amb aquesta Llei, les normes de dret de la Unió Europea, el dret internacional general i els tractats internacionals.


Segona. D'acord amb el que disposa l'article 3.2, les disposicions d'aquesta Llei deixaran de ser vigents una vegada proclamats els resultats del referèndum llevat el que determina l'article 4 quant a la implementació del resultat.


Tercera. En ser un òrgan ad hoc per aquest referèndum, l'elecció regulada en l'article 19 es produeix una vegada aprovada la present llei amb la presentació de les candidatures i l'aprovació per part del Ple, sense cap altre tràmit formal.


Entrada en vigor

Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia que se'n faci la publicació oficial.


Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.


Barcelona, 6 de setembre de 2017


Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya