Pàgina:Llengua i cultura a l'Alguer durant el segle XVIII- Bartomeu Simon (1996).djvu/56

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


-relacionat com hem vist amb l'"Arcadia Sassaritana"- amb motiu del seu nomenament com a bisbe de l'Alguer, l'any 1806; i el teòleg Anton Pasqual Rosa, segons E. Toda autor de la Invocaçió a lus sants protectors del exerciçis espirituals (ROSA 1802).


 II.4.5.- Els reculls poètics

 Coincidint amb el "Parnaso algherese", també l'any 1799 hom va organitzar a l'Alguer tres dies de festes públiques per tal de celebrar el trasllat de la família reial a Sardenya. Així ho llegim, si més no, en un manuscrit inèdit degut a J.A. Delitala:

"Si fecero per tre consecutivi giorni solenni preghiere di ringraziamento all'Altissimo e pubbliche feste di gioia da tutti gli ordini dei cittadini"[1].


 Durant aquestes celebracions van ser llegides diverses poesies catalanes, entre les quals ens han arribat -a més del sonet de M. Pugioni que ja hem tingut en compte més amunt- dos textos deguts a A. Sire: "A la vinguda de Carles Emanuel en Sardenya" i l'"Himne popular cantat en los tres dies de las festas reals" que comença "Clamem tots en aquest dia"; i un altre degut a Antíoc Massida -autor que no hem aconseguit de relacionar amb l'Arcàdia algueresa-, al qual E. Toda donà el mateix títol que havia emprat per a identificar la darrera poesia d'A. Sire.

 No sabem si aquestes poesies foren publicades o bé si E. Toda les recollí de manuscrits que han acabat per perdre's. No cal dir, però, que una iniciativa literària d'aquest tipus cau més lluny de les acadèmies escolàstiques que no pas d'aquells reculls poètics que hom editava en ocasió de les grans solemnitats tant de tipus civil com religiós. Ja hem vist més amunt que l'any 1778 hom va publicar l'opuscle dedicat All'illustrissimo e reverendissimo Monsignore D. Iacopo Francesco Tommaso Astesan, en el qual participaren poetes de tant de relleu com els jesuïtes Ll. Soffí, F. Carboni i A. Purqueddu. Dos anys després, el 1780, segons E. Toda,

"se feu al Alguer una colecció de versos pera la quaresma, y en ella hi figura un soneto catalá del Sr. Joseph de Arcayne" (Toda 1903, 42).

  1. BComA, ms. 4, s.p.