Pàgina:Lo llibre dels poetas (1868).djvu/6

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Hi ha un problema amb la revisió d'aquesta pàgina.

Rahons molt llargas d'esplicar no 'ns han permés fer aquest llibre ... com hagueram volgut, ço es, acompanyant las obras de cada poeta ... crítich y d'una biografía. La llarga estensiò que aixís anava ... obra la hauria separada del objecte que 'ns proposarem al ferla ... dre aquest cansoner, nostra mes capdalt mira fou posar en mans dels joves un llibre hont hi haguès mostra de tants quants poetas catalans se coneixen: tambè creguerem que la ediciò devia esser económica perque dongués ... resultats qu' eran de esperar. Si l' haguessem allargada massa ... hauria tingut eixa última qualitat. Sobre aixó llegescas las últimas ... del prologuet de la obra.

Per fer mes senzill lo estudi dels poetas, los hem posat p ... y, en lo cos de la obra, 'ls havém dividit per segles. Al fer aixó ... mots haurém caigut en algunas erradas, pus com hi ha molts ... visqueren entre las derrerías d' un segle y 'l comens de l' altre, ... dificultat lo classificarlos be. Nosaltres en aquest cas havem posat ... en lo segle en que com á poeta s' ha dat á coneixe. Així per exemple, ... de Mataplana y Ramon Vidal de Bezaudú nasqueren á derrerías del ... XII; mes com escrigueren la major part de las mes notables ... segle XIII, los hem posat en aquest segle. Per naltres tracta ... naixement del poeta te lloch lo jorn en que neix en ell la ... es á dir en cassos com lo present.

D' altres autors hi ha com Oliver lo templari, que ls posem ... lans, sense saverse de cert si ho son. Empero si no se sap ... n' hi ha que per lo esperit se deurian contar per tals, co... nosaltres á qualsevol que, venint de catalans, escriguís en catalá casi sempre ... aixis se contan com á trovadors provensals tants quants en provensal escrigueren, tan si eran de Provensa com de Catalunya. Una observaciò devem fer per lo que toca á Daude de Prades; las pocas novas que d' aquest poéta teniam arreplegadas al fer lo llibre y l' nom de la poblaciò que acompanya al nom Daude nos han fet caure en una errada que 'ns apressurém á corretgir a Lo nom Prades no 's refereix al de la vila catalana, y sí sols al de un poblet de á unas tres horas d eRodez. Aixís está escrit en sa vida «Daude ... de Rosergue, d' un borc que á nom Prades, pres de la ciu ... quatre legas.»

Moltas altras observacions ne podriam fer; mes ab las que fem notar n' hi ... prou per respondre á las que de moment se 'ns pugan endressar.