Pàgina:Lo nou testament de nostre senyor Jesu-Christ (1836).djvu/284

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


obstant se manté fiel: no pot negarse á sí mateix.
14 Amonesta estas cosas, donant testimoni devant del Senyor. Fuitg de disputas de paraulas, que no serveixen de res, mes sinó pera pervertir als que las ouhen.
15 Procura presentarte digne d'aprobació devant de Deu, operari que no té de que avergonyirse dispensant justament la paraula de veritat.
16 Emperó evita las pláticas vanas y profanas, perqué ellas fomentan l'impietat.
17 Y la plática d'ells rosegará com lo cranch; dels quals son Hymeneu y Philet.
18 Que s'extraviaren de la veritat, dihent que la resurrecció está ja feta, y pervertíren la fe d'alguns.
19 Emperó lo funament de Deu se manté ferm tenint aquest sello: Lo Senyor coneix als que son seus; y apartias de l'iniquitat tot aquell que invoca lo nom del Senyor.
20 Mes en una casa gran no sols hi ha vasos d'or y de plata, sinó també de fusta y de terra, yls uns son pera honor yls altres pera deshonor.
21 Si algú donchs se purificás d'aquestas cosas, será un vas d'honor, santificat y útil peral servey del Senyor, aparellat pera tota obra bona.
22 Fuitg també d'apetits juvenils, y segueix la justicia, la fe, l'esperansa, la caritat, y la pau ab aquells que invocan al Senyor ab un cor pur.
28 Las qüestions necias y que no contribueixen a l'instrucció, evítalas, sabent que engendran disputas.
24 Al servo del Senyor no li convé altercar, sinó ser mans ab tothom, apte pera ensenyar, sufert,
25 Corretgint ab suavitat als que resisteixen la veritat per si algun dia los dona Deu arrepentiment pera coneixer la veritat,
26 Y s'escapian dels llassos del diable quels té presos á son árbitre.

CAP. III.

Carácter dels falsos Apóstols, y en general dels incréduls y heretges. Encarrega á Timotheu que guardia lo depósit de la fe, y estudihi las Sagradas Escripturas.
1 Mes has de saber assó, que en los derrers dias vindrán temps perillosos.
3 Perqué los homes serán amants de sí mateixos, cobdiciosos, altius, superbos, blasfemadors, desobedients á sos pares, desagrahits, malvats,
3 Desnaturalisats, inquiets, acriminadors, incontinents, cruels, sens benignitat,
4 Traydors, protervos, orgullosos y amants de plahers mes que de Deu;
5 Tenint apariencia de pietat, pero negant la virtut d'ella. Fuitg també d'aquestos tals;
6 Perqué d'estos son los que entran en las casas y captivan á donas tontas carregadas de pecats, que son arrastradas de diferents passions,
7 Que sempre están aprenent, y may arriban á la ciencia de la veritat.
8 Y axí com Janes y Mambres resistiren á Moysés, axí aquestos resisteixen á la veritat, homes corromputs de cor, y réprobos tocant á la fe.
a Mes no anirán mes enllá; perqué sa necedat se fará manifesta á tothom, com també ho fou la de aquells.
10 Emperó tu ja has comprés ma doctrina, mon modo de conduhirme, intent, fe, longanimitat, cari-