Pàgina:Lo nou testament de nostre senyor Jesu-Christ (1836).djvu/325

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.
323
L'APOCALIPSI, I.

prés d'Adam profetisá també d'aquestos, dihent: Veus aquí vingué lo Senyor entre mil de sos sants.
15 A fer judici contra tots, y á convéncer á tots los impíos de las obras de sa impietat que féren impíament, y de totas las paraulas injuriosas quels pecadors impíos han parlat contra Deu.
16 Aquestos son uns murmuradors malcontents que caminan segons sas passions, y sa boca parla de cosas de superbia, admirant á certas personas per rahó d'interés.
17 Emperó vosaltres, caríssims, recordauvos de las paraulas queus fóren ditas per los Apóstols de nostre Senyor Jesu-Christ;
18 Los quals vos deyan, que en los últims temps vindrán impostors que caminarán segons sos desitgs plens d'impietat.
19 Aquestos son los que se separan á sí mateixos, sensuals que no tenen l'Esperit.
20 Mes vosaltres, caríssims, edificantvos á vosaltres mateixos sobrel fonament de vostra santíssima fe, orant en l'Esperit-Sant,
21 Conservaus á vosaltres mateixos en l'amor de Deu, esperant la misericordia de nostre Senyor Jesu-Christ pera vida eterna.
22 Y teniu compassió d'alguns, fent diferencia;
23 Y salvau á altres ab temor arrebatantlos del foch, aburrint fins la roba que está contaminada per la carn.
24 Y á aquell ques poderós pera guardarvos sens pecats, y pera presentarvos sens mácula, y plens d'alegría á la presencia de sa gloria,
25 Al sol Deu, Sabi, Salvador nostre, per Jesu-Christ sia gloria, y magestat, imperi, y poder abans dels sigles, ara y per los sigles dels sigles. Amen.


L'APOCALIPSI,

Ó

REVELACIO DEL APOSTOL SANT JOAN.

Lanorte decorazione 012.jpg

CAPITOL I.

Sant Juan desterrat en l'Isla de Patmos, escriu per mandato de Deu la revelació que havía tingut á las set Iglesias del Asia, representadas en set candeleros.
LA Revelació de Jesu-Christ que Deu li doná pera manifestar á sos servos las cosas que convé sian fetas luego, y las declará enviantlas per son ángel á Joan servo seu;
2 Lo qual ha donat testimoni de la paraula de Deu, y testimoni de Jesu-Christ, y de totas las cosas que vegé.
3 Benaventurat aquell que llegeix y ou las paraulas d'aquesta profecía, y guarda las cosas que en ella están escritas, perqué lo temps está cerca.
4 Joan á las set Iglesias que hi ha en l'Asia. Gracia á vosaltres, y pau d'aquell que es, y que era, y que ha de venir, y dels set esperits que