Pàgina:Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1877).djvu/57

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


Principat entesa la urgent necesitat del Rey en continen feu ajust y parlament general en Barcelona per tractar de com se poria donar lo socorro, y per mes que tots ho procuraven y desitjaven ab tota la afició del mon, ya mes se trobá la forma pera podero fer, per só que no pot lo General gastar un diner extraordinari sens proposició feta en Corts Generals, y per lo Rey ser absent y la necesitat promta, era imposible aguardaro, fonch delliberat en mits de aquelles dificultats una cosa pera salvaro tot la mes estranya, que com vos he dit ja may sia oida; y fonch esta: que al Rey se fes une embaixada molt honrada, y molt acompañada es la qual anasen sis ó set mil homens entre de peu y de cavall, ben adresats de guerra enbarcats ab una convenient armada de naus y galeras, pera acompanyar y guardar los Embaixadors que al Rey havien de esser tramesos, los quals en nom y per part de tot lo Principat li tornasen resposta, que no havien trobat forma de fer á sa Altesa lo socorro quels era estat demanant per repugnar les constitucions del Principat; mas puix se trobaven allí aont eren venguts pera formarli de no si li convenia servirse de ells y de sa compañía que ells ó farien á tota cosa de son servei, y aixi anaren, y fonch explicada la Embaixada al Rey, y se tingueren allá los Embaixadors y serviren y valgueren al Rey tan verilment, que en continent pogué lo Rey eixir de ont estava retirat, y prevalgué contra sos adversaris y finalment fonch Señor de tot aquell Regne pacíficament.
 D. P. De manera que, lo que no pogueren fer per vía directa, ells ho feren per vía indirecta, per sols no faltar al servei necesitat de son Rey, ó, que obra tant singular y que gustosa cosa fonch aqueixa per vida mia rahó haveu tingut señor de encarirla tant, que yo al menys semblant á ella no la he lleigida.
 F. Aixi es, y en lo que mes se ha de tenir es, que