Pàgina:Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1877).djvu/66

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


que son 5 ú 6 molt principals entre les quals ni ha una que té 5 ó 6,000 ducats de renda sobre vasalls y es la de D. Pedro Despuig, Señor de Alcántara y les cases que son en Mallorca també son eixides de la de así y tenen per avuy molt bon patrimoni en aquella Illa: Ver es que aquella de Perpiñá no ha faltat del tot perque sucsuint en ella un Cavaller de la casa del Venvesor. Dons per só que feu matrimoni ab la única hereva de aqueixa casa ab pacte y condició que sos desendents prenguesen lo nom y armes de Despuig, per avuy se nomenen de Homs y Despuig, los qui sucseeixen en aquella casa y porten també les armes de Despuig.
 F. Ansades que no hu guardarán per entegre com los hi obligaren.
 L. No tant cumplidament á la veritat; pero tota via porten les armes y posen lo nom en los actes y firmes y així ho fa per avuy D. Nofre de Oms succesor en aquella casa de Despuig y á fé que té molt gran rahó de ferho com ell mateix mo ha dit alguna vegada perque lo millor de son patrimoni es de aquella casa.
 D. P. Si així es obligació y té.
 L. Així á sert ab tot que per avuy, ya no es tanta cosa com solia, pero en altre temps sé dirvos, que tenia mil vasalls la casa de Despuig en aquell Condat del Roselló.
 D. P. Gentil patrimoni y molt principal era aqueix.
 L. Asó es veritat, y á molt de allá es notori que sols una vila ques diu Telso, pasava de 800 cases y ara es terme despoblat: tenia també á Puig, Sotres, Ansello, y altres llochs, y la font de Salses tan famosa per la Pesquera que sé també era de aquella casa, de manera que també aprés tan com les altres; mal de molts conort de tots.
 D. P. Dixa casa de Moncada es estada en Cathaluña molt illustre?