Pàgina:Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1877).djvu/82

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


fer aixi tals com están, mas bé os se dir, que ells van á Coromull, y en la carta de la població nos donaren á mes de lo que tenim en los costums y altres particulars privilegis tanta cosa que no es pera poderse creurer.
 L. El es aixi, mas digamo tot també que assí entre nosaltres com ya es dit sobre altre propósit tota cosa pot passar: los primers pobladors en aquesta última vegada sens mentir valerosos foren, nol's ó cal llevar, que les obres que 'ns han deixat ho mostraren prou; mas parme á mí que en una cosa feren falta gran y mostraren tenir baixesa de ánimo, y estich en dos dits de dir vilanía, ó quisá fonch enveija.
 F. Y en qué per vostra vida? molt me maravello yo que tal presumau dirnos.
 L. No 'us par que fonch cosa mal feta y gran descomediment demanar privilegi que ningú que se armás cavaller poguès entrevenir en lo regiment de la ciutat, y que lo gentil home pogués entreveniri ab que no fosa actes de militar.
 D. P. No 'us burlau.
 L. No fas gens.
 D. P. Donchs de que havien de ser los actes de vila?
 L. De creure que aixó volien ells, y per só deaba y graciosament lo Coronel Joan de Aldana, natural de esta ciutat, que Tortosa tenia privilegi pera fer vilans.
 D. P. Molt gran raó tenia Aldana de dir aixó y molt poca vosaltres de conservar tal forma de privilegis en poble tan onrat com aquest.
 L. També tenen una lley ó privilegi ó no sé que se es, que tot militar puga esser per qualsevol deute penyorat en les armes y cavall.
 D. P. Ya estich pera enujarme ab tals estrems, deveunos burlar.
 L. No fas per cert, ans bé pasa aixi com ho dich.