Pàgina:Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1877).djvu/85

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


de altra manera es imposible que no tingau imperfet aqueix estament, y que noús segueixquen grans inconvenients, quals sien no diré, perque no veja en mí cumplit lo refran, que per dir les veritats, pert hom les amistats: mas puig entre persones discretes parle, tingueuo per entés assó, sols diré pera vostra instrucció, y es que en Barcelona no admetian per la vida á home perque sia molt rich, si altres calitats convenients, adaquell estamen li faltaven y de asó vé, que tenen per millor á un home admés en ciutadá de Barcelona; que aun altre armat cavaller per lo Rey, quant empero lo arma sens concorreri les calitats y causes convenients.
 D. P. Plaer he prés de oir lo pró y contra de tot assó content ne estich ab veritat en gran manera, mas totavía recaich en lo de armarvos cavallers per lo de les cerimonies que tenen señor Fabio, y obligació de anar mes entonats, perque puig la terra no es molt gran, tots crech yo que les hi teniu molt poques en lo viure, al menys tots me par que anau uns: guardau no sia mon pare moro yo moro.
 L. Lo Sr. D. Pedro está en lo cert, si bé á la veritat també hi á altres lligadures quels tenen á estos Señors maniatats que no gosen traure lo peu de son rogle, ó de la galocha.
 D. P. Qué per vostra vida?
 L. La casa de or de la Diputació de Cataluña y lo profit quen han vist portar adalguns de assí, que han tengut lo regiment de aquella casa; á la fé que aquest es lo Idolo á qui tots adoren ab gran devoció, aquest es lo quils fa estar en servell y sos tretse de no armarse cavallers, que lo de la ciutat poch embarás es, y es fácil de remediar si ells volen.
 F. Vos Señor haveu donat en lo blanch que aixó es, y no es altre; que cal sino dir la veritat, perque sins armaven cavallers, es cert, que perdrem aquell lloch.