Pàgina:Novas certas de Alemania, Italia y Piamont (1642).djvu/4

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

mateix mes ahont se ajusta, que lo General K[il·legible] Sueco, que encara te sitiada la vila de Naumburg[il·legible]que lo Baro du Four Imperial auia embiat vn Oficial ab cent y cinquanta caualls per regoneixerlo, anà dauant de ell, lo prenguè, y setanta caualls dels seus auent mort lo demes.
 Los Castellans han retirat de Vila-noua de Ast en Piamont totas las municions de guerra, y de boca, despres de auer minada la plaça, de ahont lo Gouernador nonsenat Palauizin es ja sortit, y sen es anat en la vila de Ast; de manera, que nos aguarda, que la hora de veurer jugar las minas que han fetas per ruinar esta plaça, y no saben com poder retirar sa artilleria, perque tot lo pais es contra ells, y que no tenen caualleria prop per escorrarla.
 Tambe es cert, que los Castellans fan treballar a las minas per ruinar Verruë en Piamont, de ahont han ja començat a fer traurer, y conduir las municions de guerra, y los viueres, per lo Po a Pont de Esturta, no podent conseruar mes estas plaças per falta de gent per guardarlas.

L

As marauellas de Deu son tant grans, y admirables quels homens no poden compendre; pero sa diuina Magestat nos amostra cada dia los diuinos efectes de sa prouidencia, y lo poder que te donat a la santa Mare Iglesia Catolica, Apostolica, y Romana sa Esposa, la qual ha lauada, y embellida ab son precios sanch, ab lo poder del SS. Sacraments per eficacia, que aquell que essent verdader Christià, y Catholich, seruintse de aquells ab vn cor contrit, y penedit, alcança lo Paradis. Com se pot veurer ab vn mercader bon Catolich poch despres mort, en la vila de Geneua. Lo qual trobantse molt mal, recorreguè als SS. Sacraments de la Iglesia sa Mare, demanant vn Sacerdot per confessarse, en lloch del qual son hoste li anà a sercar vn dels quatre Ministres que predicauan en Francès, dins la Iglesia de sant Pere, sacrilegament vsurpada per estos malauenturats heretichs Hugonaut. Lo qual Ministre es-